Taifetul Mansura’nın Özellikleri

Taifetul Mansura’nın Özellikleri - Ebu Basir et-Tartusi - Şehadet Yayınları

Kitap Taifetul Mansura’nın Özellikleri
Yazar

Ebu Basir et-Tartusi

Yayınevi

Şehadet Yayınları

Fiyatı 12.50 TL
Sayfa Sayısı 272
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler) İlmi Kitaplar | Davet Kitaplığı
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 1250TL

* Sevban’dan (r.a) Rasûlullah(s.a.v)’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu riva-yet edilmiştir: “Ümmetimden bir taife hak üzere üstün olmaya devam eder. Onları yardımsız bırakanlar, onlara zarar veremezler ve ALLAH’ın emri gelinceye kadar onlar bu hal üzere devam ederler.” (Sahihi Müslim)

* Muğire bin Şu’be’den (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Rasûlullah(s.a.v)’ı (s.a.v) şöyle buyururken işittim: “Ümmetimden bir taife, ALLAH’ın emri gelinceye kadar insanlara karşı üstün gelmeye devam eder. ALLAH’ın emri geldiğinde onlar yine üstün olanlardır.” (Sahihi Müslim)

* Cabir bin Semura’dan (r.a) Rasûlullah(s.a.v)’ın (s.a.v) şöyle buyur-duğu rivayet edilmiştir: “Kıyamet saatine kadar bu din ayakta kalacak ve Müslümanlardan bir kesim onun için savaşacaktır.” (Sahihi Müslim)

* Cabir bin Abdullah’tan (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Rasûlullah(s.a.v)’ı (s.a.v) şöyle buyururken işittim: “Ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak üzere savaşmaya ve üstün olmaya devam edecektir.” (Sahihi Müslim)