Müslümanı Öldürme Suçu

Müslümanı Öldürme Suçu - Abdullah Azzam - Küresel Kitap

Kitap Müslümanı Öldürme Suçu
Yazar

Abdullah Azzam

Yayınevi

Küresel Kitap

Fiyatı 5.00 TL
Sayfa Sayısı 64
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler)
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 500TL

"Muhakkak ki bu mübarek cihad, zalimlerin yataklarını yerinden oynatmıştır. Zira o, zalimlerin tahtlarının yıkılması için birer uyarıcıdır ve Allahu Teâlâ'nın yer üzerinde hükmünün uygulanması içindir. Böyle bir şey ise kafirlerin ve zalimlerin birliklerini kırdı, onlar da dolayısıyla buna karşı koymak için güçlerinin yettiği kadarıyla tuzak, hile ve sinsi yollar izlediler. Bu yolların en tehlikeli olanı mücahidler arasında tefrika çıkarmak, aralarında sinsice anlaşmazlıklar yaymaktır.


Onlar bunu başardılar, hatta durum öyle bir boyuta vardı ki, Afganistan'ın çeşitli yerlerinde mücahidler birbirilerini öldürmeye başladılar. Bu nedenle de biz, şer'î yönden mücahidlere bu işin tehlikeli bir yol olduğunu anlatmak amacıyla böyle bir risale kaleme almanın çok gerekli olduğunu nazarı itibare aldık. Bu risale, müslüman kişinin canına kıymanın ne kadar büyük bir günah olduğunu açıklıyor. Temenni edilir ki, bu küçük risalede kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ibretlik dersler olacaktır."

Şehid Dr. Abdullah Azzam