Mescidlerdeki Bid’atler Hakkında İki Risale

Mescidlerdeki Bid’atler Hakkında İki Risale - Ebu Muhammed el-Makdisi - Küresel Kitap

Kitap Mescidlerdeki Bid’atler Hakkında İki Risale
Yazar

Ebu Muhammed el-Makdisi

Yayınevi

Küresel Kitap

Fiyatı 5.00 TL
Sayfa Sayısı 96
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler) İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 500TL

TÜRKÇE BASKI İÇİN ŞEYH MAKDİSİ'NİN ÖNSÖZ'Ü

Allah'a hamd, Rasûlullah'a salât-ü selam olsun.

Yazarları sevindiren ve mutlu eden konulardan bir tanesi de müslüman kardeşlerinin güvenilecek bir şekilde kitaplarını tercüme etmesi ve bu kitapları Arapça bilmeyen kişilere sıdk ve emanet kriterlerini gözeterek ulaştırmasıdır. İşte bu Allah (azze ve celle)’den kuluna bahşedilmiş bir fazilettir. Ayrıca bu kitabın çevrilmesine katkı sağlayıp teşekkürü hak eden kişiden de bir kerem ve iyiliktir. İnsanlara teşekkür etmeyen kişi Allah'a (azze ve celle) teşekkür etmez. Cezaevinden çıktığım zaman İstanbul’da benim birçok önemli kitabımı tercüme ettirip basan Küresel Kitap ile tanışma fırsatım oldu. Onun bu çalışması beni çok sevindirdi ve Allah’tan hayır ile mükafatlandırmasını, malın ve evladın fayda vermediği sadece selim bir kalp ile gelenlerin fayda bulacağı o günde bu çalışmalarını amel terazilerine koymasını dileyerek Küresel Kitap’a dualarımı ilettim.

İşte Küresel Kitap bugün, ilk yazarlık tecrübelerimde kaleme aldığım, iki fıkhî meseleyi işleyen iki risalemi basıyor. Bu iki risaleden birincisi, Allah (azze ve celle)’nin mescidlerinde çocukların haklarını müdafaa edip zayıf hadislerle çocukları bu haklarından mahrum bırakanları reddederken ikincisi, mescidlere önce gelen ve sürekli olarak birinci safı gözetleyen kimselerin haklarını savunuyor ve bu mesele ile alakalı ahlâk kurallarını izah ediyor.

Kitabımızda bu iki fıkhî mesele işlenirken mescid müdavimlerinin karşılaştığı problemleri tedavi etmek hedeflenmiştir. Ayrıca bu kitap, bizim sadece tekfir meseleler hakkında konuştuğumuzu ve sadece bu alanda yazdığımızı iddia edenleri reddetmektedir.

Buna muvaffak kılan Allah (azze ve celle)’ye hamd olsun. Allah’tan bunu kabul etmesini, Küresel Kitap’ı hayırlarla mükâfatlandırmasını, bu çalışmayı yapanları islami kitap hizmetinde muvaffak kılmasını ve bunu ihlaslı kılmasını niyaz ederim.

Salât ve selam nebimiz Muhammed’e, âline, ashabına olsun.

Ebû Muhammed el-Makdisî