Kafirleri Dost Edinmek

Kafirleri Dost Edinmek - Ömer Faruk - Nakil Yayınları

Kitap Kafirleri Dost Edinmek
Yazar

Ömer Faruk

Yayınevi

Nakil Yayınları

Fiyatı 2.50 TL
Sayfa Sayısı 64
Boyutlar Küçük Boy
Kategori(ler) Akide Kitapları
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 250TL

“İman” ve “Kâfirleri Dost Edinmek” Yanyana Gelemezler
“Dostluk” ve Benzeri İfadelerle Türkçeleştirilen “Velâ” Kelimesi ve Türdeşlerinin Kur’ân’da Kullanıldığı Hakiki Anlamları
Kâfirleri Dost Edinmenin Kısımları
1) Küçük Dostluk (Muvâlât)
2) Büyük Dostluk (Tevellî)
a) Kâfirleri Dinlerinden/İnançlarından Ötürü Sevmek
b) Müslümanların Aleyhine Kâfirlere Yardım Etmek
Sadece Dünyevî bir Amaçla da Olsa Müslümanların Aleyhine Kâfirlere Yardım Etmenin Küfür Olduğuna Dair Deliller
Hâtıb b. Ebî Beltea Kıssası
c) Antlaşma Dostluğu
d) Kâfirlere İtaat Etmek, Onlara Uymak
En’âm Sûresi 121. Âyetin Kısa ve Öz Tefsiri
Tevbe Sûresi 31. Âyetin Kısa ve Öz Tefsiri
Kâfirlere İtaatin Küfür Olan Bazı Şekilleri
Bir Uyarı