İslam Akidesinin Temelleri

İslam Akidesinin Temelleri - Ebu Humam el-Berkavi - Neda Yayınları

Kitap İslam Akidesinin Temelleri
Yazar

Ebu Humam el-Berkavi

Yayınevi

Neda Yayınları

Fiyatı 4.25 TL
Sayfa Sayısı 72
Boyutlar Küçük Boy
Kategori(ler) Akide Kitapları
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 425TL

Maalesef günümüzde öyle bir davetçi nesil türedi ki batıla ve ehline değer veriyor hatta onları savunuyorlar. Aynı zamanda sapkın akidelerini yaymaya, ümmeti uyuşturmaya ve ümmetin içindeki küfre ve tuğyana karşı direniş ruhunu öldürmeye çalışıyorlar. Bugün ümmetin içerisinde bulunduğu duruma bir göz attığımızda birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebilen iki topluluk görürüz. Bir tarafta Yahudi ve Hıristiyanların desteklediği Tağut yöneticiler ve onların destekçisi kötü alimler, diğer tarafta ise tevhid ve cihad ehli muvahhid müslümanlar…

Birinci grupta bulunan alimlere mallar, lüks evler ve güzel unvanlar verilirken diğer gruptaki alimler tutuklanıyor, hapislere atılıyor, rızık kapıları onlara zorlaştırılıyor ve kötü isimlerle isimlendiriliyorlar.
Kendilerini tağutların saltanatına adamış saray mollaları, Tağutların Allah’ın dostları olan muvahhidlere saldırmalarını, onlara şiddet uygulamalarını, hapsetme yada sürgün etmelerini meşru gösterecek kitap ve makaleler yazmakta, bu vesileyle daha yüksek makamlara çıkmayı ve servet elde etmeyi amaçlamaktadırlar.

Allah (Subhanehu ve Tealâ)’nın dostu olan muvahhidler ise tevhidi yaymak, bu konudaki şüpheleri ortadan kaldırmak, cihad ruhunu diriltmek, mürtedleri ve bidatçileri kontrol altına alıp engellemek için mallarını ve canlarını bu davaya adamışlardır.