İbadetlerde Şer’i Ölçü

İbadetlerde Şer’i Ölçü - İbn Teymiyye - Guraba Yayınları

Kitap İbadetlerde Şer’i Ölçü
Yazar

İbn Teymiyye

Yayınevi

Guraba Yayınları

Fiyatı 7.50 TL
Sayfa Sayısı 126
Boyutlar Küçük Boy (11,5 x 16,5 cm)
Kategori(ler) İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 750TL

Bir kısım insanlar İslam’a ve Müslümanlara kin beslediğinden dolayı bidat çıkarmışa bir kısım insanlar da bilgisizlikleri nedeniyle bu bidatleri yaymışlardır, öyle ki bidatler sünnet, sünnetler de bid’at halini almaya başlamış. İslâm garip ve mazlum hale gelmiştir. İşte bu cehalet ortamında; bid’atçilere cevap vermek, yollarının eğriliğini ortaya koymak, art niyetlerini ortaya çıkarmak ve ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadını anlatmak amacıyla bu küçük kitap yazılmıştır. Bu kitapta; Selefin; ameller ve ibadetler konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e uymadaki gayretleri hakkında hassas ilkeler yer almaktadır. Aynca selefin; tevhid inancı, salihlerin eserlerini yüceltmekten kaynaklanan şirkten koruma ve ibadetlere bidat merasimler eklememe konusundaki gayretleri ve özenleri de işlenmektedir.