Geceyi İhya Etmek

Geceyi İhya Etmek - Süleyman el-Ulvan - Küresel Kitap

Kitap Geceyi İhya Etmek
Yazar

Süleyman el-Ulvan

Yayınevi

Küresel Kitap

Fiyatı 2.50 TL
Sayfa Sayısı 56
Boyutlar Küçük Boy
Kategori(ler) İlmi Kitaplar | Takva Kitapları
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 250TL

Tam ismi Süleyman bin Nâsır bin Abdullah el-Ulvân’dır. Allah onu tez zamanda esaretten kurtarsın. Şeyh Ulvân hicrî 1389’da Bureyde şehrinde doğdu ve burada yetişti.

Şeyh ilim talebine H. 1404 senesinde yaklaşık 15 yaşındayken başladı. Suudi Arabistan okullarında orta okulu bitirdikten sonra kısa süreliğine liseye gitti fakat devlet okullarında okumama kararı aldı. İslami ilimleri öğrenmeye koyuldu ve âlimlerden ilim öğrendi. İlim talebine başladığı andan itibaren değişik ilimlerde okumaya, mütalaaya ve metinleri ezberlemeye hırslıydı. Günün birçok vaktini müzakereye, ezbere ve kitap okumaya ayırmıştı.

İlk olarak Kur’an ezberine başladı ve H. 1407 senesinde Kur’an’ı bütünüyle ezberledi. Daha sonra Muhammed bin Abdulvehhab’ın “Tevhid Kitabı”nı, İbn Teymiyye’nin “Vasıtiyye Akidesi” ve “Hameviyye Fetva”sını, Beykuniyye’yi ilim talebinin başlangıcında ezberledi. Bu esnada İbn Teymiyye’nin, İbnul Kayyim’in eserlerini, İbni Hişam’ın Sîre'sini, İbn-i Kesir’in el-Bidâye ve’n Nihâye adlı tarih kitabını, İbn Receb el-Hanbelî’nin ve Necid âlimlerinin eserlerini okuyordu. Şeyh (Allah onu korusun) her dalda ilmî metinleri ezberlemeye çok hırslıydı. Fıkıhta da değişik mezheplerden okumada gayret sahibiydi.

Şeyhe günlük kaç saat okuduğu sorulduğunda, cevap olarak; “Ezber, müzakere ve mütalaa olmak üzere günde on beş saatten fazla okuyorum” demiştir. Şeyh fikir kitapları okumaktan da uzak durmamıştır. Şeyh Muhammed Kutub’un “Çağdaş Konumumuz” ve Muhammed Savvaf’ın “İslam’la Mücadelede Sömürge Projeleri” eserleri başta olmak üzere birçok düşünce kitabını da okumuştur.

Şeyh Ulvan Kasîm şehrinde Şeyh Salih bin İbrahim el-Buleyhî, Şeyh Muhaddis Abdullah ed-Duveyş, Şeyh Muhammed bin Süleyman el-Uleyd ve daha birçok şeyhten dersler almıştır. H. 1413 senesinde Şeyh Hammad el-Ensârî’yi Medine’de evinde ziyaret etmiş, Şeyh'ten Kütüb-i Sitte başta olmak üzere İmam Ahmed’in Müsned'i, İmam Malik’in Muvattâ’sı, İbn-i Huzeyme ve İbni Hibban’ın Sahîh'leri, İbn-i Cerir ve İbn-i Kesir’in tefsirleri ve daha başka dallarda icazet almıştır.