Ey Zindan Arkadaşlarım 2

Ey Zindan Arkadaşlarım 2 - Ebu Muhammed el-Makdisi - Şehadet Yayınları

Kitap Ey Zindan Arkadaşlarım 2
Yazar

Ebu Muhammed el-Makdisi

Yayınevi

Şehadet Yayınları

Fiyatı 9.75 TL
Sayfa Sayısı 221
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler) Direniş Kitaplığı | Biyografi / Hatırat
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 975TL

Nice davetçiler bu yolda büyük sıkıntılara maruz kalmış­lar, işkence görmüşler, yurtlarından çıkarılmışlar ve öldürül­müşlerdir. Sadece “Aziz ve Hamid olan Allah’a iman ettikleri için” kendilerinden intikam alınmıştır. Bu hiç şüphesiz “İnsanlar iman et­tik demekle imtihan edilme­den bırakılacaklarınımı zannetiler. Andolsun biz onlar­dan öncekileri de imtihan ettik. Allah doğru söyle­yenleri de mutlaka bilir, yalancılar da mutlaka bilir” (29, Ankebut/2-3) diye buyuran Allah’ın (Subhanehu ve Tealâ) bir sünne­tidir. Zira imtihanlar sözünde doğru olanlar ile sadece dilde iman edenler arasında farkı ortaya çıkaran bir ayraçtır­lar.

Tağutların, yeryüzünün neredeyse tamamına yakın bir bölümünde hüküm sürdüğü şu günümüzde bu davet kervanı­nın önde gelen davetçilerinden bir tanesi de Şeyh Ebu Muhammed Asım el-Makdisî’dir. Kendisi neredeyse öm­rünün büyük bir kısmını tağutların zindanlarında geçir­miş, zindanda oluşu ise asla davet görevini ihmal etmesine neden olmamıştır. Nasıl ki yeryüzünün Firavunlarına esir düşmeden önce diliyle ve kalemiyle hak daveti sürdürmüş ise aynı şekilde zindanda da bu görevi asla ihmal etmemiş ve eline geçirdiği her fırsatta bu görevi ifa etmeye çalışmış­tır.

İşte elinizdeki bu kitap Ebu Muhammed el-Makdisî’nin (rahimehullah) zindanda kaleme aldığı makaleleri topla­yan serinin ikinci kitabıdır. Allah izin verirse “Ey Zindan Arkadaşla­rım” ismiyle üç kitap halinde çıkacak bu seride Şeyh’in farklı konularda ele aldığı bütün makaleleri okuyucuları­mıza sunulacaktır.

Bu uzun ve yorucu çalışmada emeği geçen tüm kardeşle­rimden yüce Allah’ın razı olmasını ve kendilerini mutlu sona eriştirmesini dilerim. Hiç şüphesiz O kullarına karşı rahmet sahibi olandır.