Üç Temel Esas (Muhammed b. Abdulvehhab) ve Şerhi

Üç Temel Esas (Muhammed b. Abdulvehhab) ve Şerhi - Muhammed b. Salih el-Useymin - Guraba Yayınları

Kitap Üç Temel Esas (Muhammed b. Abdulvehhab) ve Şerhi
Yazar

Muhammed b. Salih el-Useymin

Yayınevi

Guraba Yayınları

Fiyatı 14.25 TL
Sayfa Sayısı 336
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler)
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 1425TL

ÜÇ TEMEL ESAS Kadın, erkek her Müslümanın bilmekle yükümlü bulunduğu üç esas vardır. Bunlar, kulun; Rabbini, Di¬nini ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. Allah azze ve celle; herkesi yaratan âlemlerin Rabbidir. Nimetiyle bizi ve kâinatı, bir düzende ter¬biye etmektedir. O, kendisinden başka kulluğa layık hiçbir varlığın bulunmadığı Yaratıcı'dır. Dinimiz İslâm; Allah'ı birleyerek yalnız O"na kullukta bulunmaktır. O'na hakkıyla teslim olmak; şirk ve şirk ehlinden tümüyle uzak olmaktır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem; O'nun kulu ve Rasûlüdür.
 
Kişiye kabirde sorulacak dinin esaslarına ilişkin üç soru: Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? sorularıdır. Bu konularda Kitap ve Sünnet çerçevesinde bilgilenmek dünya ve ahiret saadeti için vazgeçilemez bir gerekliliktir. Bu üç meselede kişiye delilleri ile dosdoğru bilgiler vermek için kaleme alınan bu kitap yazıldığı günlerden itibaren kabul görmüş, ilim ehli mescidlerde halka ve ilim talebelerine bu bereketli eseri şerh etmişlerdir. Hatta ehl-i sünnet arasında ilim talebesinin ilk ezberleyeceği metin olarak meşhur olmuştur. İbn Useymîn tarafından bir ilim halkasında şerh edilen kitap şerhi ile birlikte bulunmaz bir hazine değerindedir.