Tevessül Çesitleri ve Hükümleri

Tevessül Çesitleri ve Hükümleri - Muhammed Nasiruddin el-Elbani - Guraba Yayınları

Kitap Tevessül Çesitleri ve Hükümleri
Yazar

Muhammed Nasiruddin el-Elbani

Yayınevi

Guraba Yayınları

Fiyatı 8.50 TL
Sayfa Sayısı 280
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler)
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 850TL

TEVESSÜL, ALLAH'A YAKLAŞTIRAN MEŞRU BİR SEBEPTİR

Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in alimlerinin tamamı tevessülün meşru olduğu ve kulların Yaradanlarına yaklaşma konusunda meşru ibadetlerden biri olduğu hususunda görüş birliği etmişlerdir. Bu konuda Kuran ve sünnet ile Selef-i Salihînin ve büyük imamların uygulamalarını delil getirmişlerdir. Ancak bazı müslümanlar, tevessülün nasıl olduğunu; ya kör taklidden, ya bazı ayet ve hadisleri alıp bazılarını almamaktan, ya da zayıf hadislerle amel etmekten dolayı yanlış anlamışlardır. Yazar, bu kitabında tevessül konusunda gerçeğe ulaşmak isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu bilgileri bir araya getirerek meşru ve gayrımeşru tevessülü delilleriyle birbirinden ayırmış, açıklamış ve ayrıntılı bilgi vermiştir. Konuyu ortaya koyarken, delillendirirken ve muhaliflere cevap verirken de kolay ve anlaşılır bir üslûp tercih etmiştir. Bu nedenle de bu kitap, hem ilim talebeleri hem de bütün müslümanlar için faydalı ve okunması kolay bir eser olmuştur.