Tarihte ve Günümüzde Selefilik

Tarihte ve Günümüzde Selefilik - Mührif b. Süleyman el-Kusi - Ensar Neşriyat

Kitap Tarihte ve Günümüzde Selefilik
Yazar

Mührif b. Süleyman el-Kusi

Yayınevi

Ensar Neşriyat

Fiyatı 22.00 TL
Sayfa Sayısı 728
Boyutlar 16 x 27,5 cm
Kategori(ler) İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 2200TL

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından tertiplenen "Tarihte ve Günümüzde Selefîlik” konulu 19. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, 08-10 Kasım 2013 tarihlerinde Eresin Topkapı Hotel’de gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda 25 tebliğ sunulmuş, yerli ve yabancı 48 akademisyen, bilim adamı, entelektüel ve kanaat önderi, İslâm tarihinin önemli bir tecrübesi olan ve günümüzde de çeşitli şekillerde tezahürlerini gösteren Selefîlik üç gün boyunca bütün yönleriyle değerlendirilmiştir.

"Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri”, "Selefîliğin Fikrî Boyutu”, "Selefîlik ve İslâmî İlimler”, "Selefîliğin Gelişim Süreci”, "Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri”, "Dünyada Selefîlik”, "Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektifler” başlıklı oturumlarda tebliğler sunulmuş, genel müzakereye açılarak tartışılmıştır.

Toplantının açılış konuşmalarından sonra sunulan tebliğler ve toplantı sonunda yapılan değerlendirmeler bu eserde bir araya getirilerek Tarihte ve Günümüzde Selefîlik adıyla neşredilmiştir.