İhya mı İmha mı? Tasavvufa Müslümanca Bir Bakış

İhya mı İmha mı? Tasavvufa Müslümanca Bir Bakış - Muhammed İmamoğlu - Nuhbe Yayınları

Kitap İhya mı İmha mı? Tasavvufa Müslümanca Bir Bakış
Yazar

Muhammed İmamoğlu

Yayınevi

Nuhbe Yayınları

Fiyatı 12.50 TL
Sayfa Sayısı 410
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler)
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 1250TL

'Tevhîd akidesini muhafaza ederek, ilim öğrenmek, ilim öğretmek, Şerîat'e muhâlif olan her şeye karşı çıkarak, İslâm'ın nafilelerini bile ihyâ etmek, tüm şüpheli şeylerden uzak durarak, kendilerini Allah'tan alıkoyan mübahlara bile yanaşmamak ve Sünnet-i Seniyye istikametinde takvâ hayatı yaşamak' anlamındaki tasavvuf anlayışını 'ihyâ' etmek; 'Hristiyan rahiplerinin ve Hint fakirlerinin felsefelerinin girdiği, içerisinde vahdet-i vücûd, hulul, ittihad, şeyhlerden istimdâd gibi müşrikçe düşüncelerin ve amellerin bulunduğu felsefî tasavvuf' anlayışını 'imhâ' etmek temel gâyemizdir. Bu gâyemizden hareketle kitabımızın ismini 'İhyâ mı İmhâ mı?' şeklinde adlandırdık.