İbn Kesir Tefsiri (Tam Metin - 12 Cilt)

İbn Kesir Tefsiri (Tam Metin - 12 Cilt) - İbn Kesir - Karınca & Polen Yayınları

Kitap İbn Kesir Tefsiri (Tam Metin - 12 Cilt)
Yazar

İbn Kesir

Yayınevi

Karınca & Polen Yayınları

Fiyatı 240.00 TL
Sayfa Sayısı 7000
Boyutlar Büyük Boy (17 x 24 cm)
Kategori(ler) Başvuru / Kaynak Kitapları | İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 24000TL

Elimizdeki tefsir kitaplarının zayıf ve mevzu hadislerle ve israiliyatla dolu olduğu iddiası yaygınlaşınca, bu bizi İslâmi kitaplar üzerinde durmaya ve onları şaibe ve şüphelerden arındırmaya itti. Bunların en önemlileri tefsir kitaplarıydı. Bu yüzden tefsir kitaplarındaki hadislerin tahricini yaptık, sahihi ile zayıfını açıkladık, israiliyatları ortaya koyduk. İbn Kesir tefsiri üzerinde bu çalışmayı uygun bulduk.


Ben, ondaki tahrif ve değiştirmeleri düzelttim. Nüshaların birinde diğerlerinde bulunmayan faydalı bir ziyade varsa onu olduğu gibi bıraktım ve fazla faydası bulunmadığından dipnotta belirtme gereği duymadım. Hadislerdeki eksikliklere hadis kitaplarından yaptığım tamamlamaları ise köşeli parantez içine aldım ve buna dipnotta işaret ettim.


Kitaptaki baskı hatalarını, tahrifleri ve düzeltme maksatlı değiştirmeleri İbn Kesir’in hadisleri kendilerinden naklettiği Kütüb-ü Sitte, Müsned-i Ahmed b. Hanbel ve Müsned-i Ebi Ya’la ile bazı tefsirlere ve kaynaklara başvurarak düzelttim.


Abdurrezzak el-Mehdi