Hurafe Değil Gerçek - Mehdi

Hurafe Değil Gerçek - Mehdi - Muhammed b. Ahmed b. İsmail el-Mukaddem - Guraba Yayınları

Kitap Hurafe Değil Gerçek - Mehdi
Yazar

Muhammed b. Ahmed b. İsmail el-Mukaddem

Yayınevi

Guraba Yayınları

Fiyatı 9.75 TL
Sayfa Sayısı 295
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler) Akide Kitapları | İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Tükendi 975TL

Mehdi akidesi, Ehl-i Sünnet itikadına mensup bütün imamlar tarafından icma ile mütevatir kabul edilmiştir. Bu yöndeki bilgiler söz konusu imamların eserlerinde mevcuttur. Mehdi’yi inkar eden hiçbir Ehl-i Sünnet alimi görülmemiştir.

Geçmişte Mu’tezililerin ve akılcıların yaptığı sapıklıkları bugün de onların yolundan gidenler ve onların uşakları yapmakta ve dinin esasından olan bir akideyi reddederek doğru yoldan sapmaktadırlar.

Yayınevimiz de bu konudaki tartışmaları bitirmek için Mısırlı meşhur ehl-i sünnet alimi ve davetçisinin bu önemli eserini yayınlamaktadır. Eser; bu konuyu en ince detaylarına kadar incelemekte; tarihini, gelişimini, yalancı Mehdileri ve sapık düşünce sahiplerinin ortaya attıkları bazı şüpheleri ortaya koymakta; hadislerden, seleften, dört mezhep imamından ve ulemadan deliller getirerek onların sapık düşüncelerini çürütmektedir. Herkesin anlayacağı bir tarzda, sade ve akıcı bir uslupla kaleme alınmıştır