El Umde Fi İ’dadi-l Udde (Cihad Fıkhı)

El Umde Fi İ’dadi-l Udde (Cihad Fıkhı) - Abdulkadir b. Abdulaziz - Şehadet Yayınları

Kitap El Umde Fi İ’dadi-l Udde (Cihad Fıkhı)
Yazar

Abdulkadir b. Abdulaziz

Yayınevi

Şehadet Yayınları

Fiyatı 27.50 TL
Sayfa Sayısı 655
Boyutlar Ciltli (16 x 24 cm)
Kategori(ler) Cihad Konulu Kitaplar | İlmi Kitaplar | Direniş Kitaplığı | Başvuru / Kaynak Kitapları
Facebook
Twitter
Facebook
Tükendi 2750TL

Bizler bu şekilde zayıf, bölünmüş ve çaresiz bir durumda iken cihad görevini nasıl yerine getirebiliriz? Allahu Teala bu soruya şöyle cevap vermektedir: "Allah’a ve Rasulü’ne itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir." (8 Enfal/ 46) "Onlara (düşmanlara) karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp, beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah ’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah’ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız." (8 Enfal/6o)

İbn-i Teymiye (rahimehullah) şöyle der: "Cihada güç yetirilemediği zaman onun için kuvvet ve savaş atları hazırlamak gerekir. Çünkü vacibin ancak kendisi ile yapılabildiği şey de vaciptir." Bu durumda, yukarıdaki sorunun cevabı; cihad görevini yerine getirmek için ona hazırlık yapmak gerektiğidir. Bu hazırlığın mü’minleri münafıklardan ayıran bir ölçü olduğunu Allahu Teala şöyle belirtmektedir: "Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. "Oturanlarla (kadın ve çocuklarla) beraber oturun" denildi." (9 Tevbef 46) Vacip olan bu hazırlık, "el-Umde fi İ’dadi’l-Udde" isimli bu kitabımızın konusudur.