El Munteka (Şiilik ve Mahiyeti)

El Munteka (Şiilik ve Mahiyeti) - İbn Teymiyye - Benli Kitabevi

Kitap El Munteka (Şiilik ve Mahiyeti)
Yazar

İbn Teymiyye

Yayınevi

Benli Kitabevi

Fiyatı 13.00 TL
Sayfa Sayısı 350
Boyutlar 16,5 x 23,5 cm
Kategori(ler) İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 1300TL

Elinizdeki bu eser İmam İbn Teymiyye'nin kaleme aldığı "Minhacu’s-Sünneti'n-Nebeviyye Fi Nakdi Kelami Şiati Ve'l-Kaderiyye" adlı eserin İmam Zehebi tarafından yapılmış bir özetidir. Bu eser, İbn Mutahhar adlı bir Şii'nin başta Ebu Bekir, Ömer, Osman (r.a.) olmak üzere sahabenin ileri gelenlerinden birçoğu hakkında ileri geri konuşmak ve onlara savaş açmak suretiyle yazdığı "Minhacu'l-Kerame" adlı esere reddiye olarak kaleme alınmıştır.