El-Cihad ve-l İctihad

El-Cihad ve-l İctihad - Ebu Katade el-Filistini - Şehadet Yayınları

Kitap El-Cihad ve-l İctihad
Yazar

Ebu Katade el-Filistini

Yayınevi

Şehadet Yayınları

Fiyatı 21.00 TL
Sayfa Sayısı 368
Boyutlar Büyük Boy Ciltsiz (16 x 24 cm)
Kategori(ler) Direniş Kitaplığı | Siyasi Kitaplar | Cihad Konulu Kitaplar | Direniş Kitaplığı
Facebook
Twitter
Facebook
Sepete Ekle 2100TL

Allahu Teala şöyle buyurur: "Mü’minlerin (savaşa) topluca çıkmaları gerekmez. Onların her bir topluluğundan bir kesim de, dinde fakih olmak ve kendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak üzere (geri) kalmalı değil mi? Olur ki sakınırlar diye." Allahu Teala, bu ayette insanları, "Mücahid" ve "Müctehid" olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Bunların dışındakilerde ise hayr yoktur. Aslında mücahid, aynı zamanda müctehid; müctehid de aynı zamanda Mücahid’dir. Zira sözlükte "Cihad" ve "İctihad" kelimelerinin her ikisi de ya "zahmet ve meşakkat" anlamlarına gelen "Cehd" kökünden, ya da "elinden geleni yapmak" anlamına gelen "Cühd" kökünden türemişlerdir.


Seyyid Kutub Rahimehullah, yukarıda aktarmış olduğumuz ayetin tefsirinde şöyle der:

"Bu dinin fıkhı, ancak hareket yurdunda ortaya çıkabilir, gelişebilir. Dinin özü, harekete dönük bir hayat biçimi olarak yaşaması gerekirken, yerinde oturan bir fıkıhçıdan alınamaz, öğrenilemez. Günümüzde  islâm fıkhını, "yenilemek" ya da (Haçlı oryantalistlerin dediği gibi) "geliştirmek" amacıyla fıkhi hükümler çıkarmak için kitapların, sayfaların arasında  incelemeye dalanlar... Evet, insanları kula kulluktan kurtarmaktan ve sadece  Allah'ın  şeriatını egemen kılmak ve tağutların yasalarını hayattan uzaklaştırmak suretiyle, insanları Allah'a kul yapmayı hedefleyen hareketten çok uzak  olan bu adamlar, bu dinin tabiatını kavrayamazlar. Bu yüzden, dinin fıkhını  düzenlemeleri ve fıkhi kurallar koymaları doğru değildir.

Bilinmelidir ki, cihad ve ictihadın gayesi, "İnsanları sadece Allah’a kul yapıp, onları kullara kulluktan kurtarıp, bütün tağutları yeryüzünden kaldırmak ve kainatı fesattan arındırmaktır."