Cihad Yolunda Değişmeyen Esaslar

Cihad Yolunda Değişmeyen Esaslar - Yusuf bin Salih el-Iyeyri - Küresel Kitap

Kitap Cihad Yolunda Değişmeyen Esaslar
Yazar

Yusuf bin Salih el-Iyeyri

Yayınevi

Küresel Kitap

Fiyatı 5.00 TL
Sayfa Sayısı 96
Boyutlar 13,5 x 19,5 cm
Kategori(ler) Cihad Konulu Kitaplar | İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Sepete Ekle 500TL

Allah yolundaki kardeşim, şimdi burada bizlere cihadın yolunu belirleyecek bazı değişmez sabitleri zikredeceğiz. Bu sabitleri yazmaktaki hedefimiz, cihad menhecini zulüm ve yalanla giydirilen kayıt ve bağlardan kurtarmaktır. Bu gün cihad menheci, hiçbir şer’i delil olmadan onu söndürmeye, sınırlamaya ve kayıt altına almaya çalışan söylemlerin sıkıntısını çekmektedir. Belki bu söylemlerden bazıları, bu şiarları söyleyen bazılarını yanlış anlamakla birlikte yanlış uygulamaktan da kaynaklanabilir. Bunun engellerinden birisi ise; fıkha intisap eden bazılarının bilmişlik taslayarak daha önce bu konuda imamlardan hiç kimsenin getirmediği şartlar ortaya atmalarıdır. Yine bunun engellerinden birisi de; İslam’a intisap etmekle birlikte cihaddan soğutanların, her mecliste cihadın zamanımızda uygun olmadığını terennüm etmeleridir. Yine bunun engellerinden bir diğeri de -ki bu en önemlilerindendir- savaşını bu şiara karşı sürdüren haçlı ittifakıdır. Zira bu şiar, sömürgeci Amerika’nın dünya ülkelerini sömürmesi çıkarları ile çatışmaktadır.

Cihad yolundaki sabitlerin neşredilmesi, Allahu Teâlâ’nın izni ile cihad kavramının düzeltilmesine ve cihad yolunda duran diğer haddi aşmış zalimane engellerin kaldırılmasına kefildir. Bu kavramın düzeltilmesinden sonra, bu şiara ruhi yönden bağlanacağımız gibi menheci ve son olarakta amelî ve tatbikî olarak bağlanabiliriz. Bu şiarın açıklanması ciddi çabalara ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu açıklama ve beyan, vâkıadan kopuk salt fıkhî bilgilerle sınırlı da olmamalıdır. Bu, fıkıh olarak istenilse de -Nebî’nin (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabının (radıyallahu anhum) yaptıkları gibi- bu fıkhı ve bu şiarla ibadeti, yaşanılan vâkıaya tatbik ettirecek bir menhece ihtiyaç duyar.