Ahir Zamanda Çıkacak Fitneler ve Kıyamet Alametleri (Kitabu’l Melahim)

Ahir Zamanda Çıkacak Fitneler ve Kıyamet Alametleri (Kitabu’l Melahim) - İmam Suyuti - Ravza Yayınları

Kitap Ahir Zamanda Çıkacak Fitneler ve Kıyamet Alametleri (Kitabu’l Melahim)
Yazar

İmam Suyuti

Yayınevi

Ravza Yayınları

Fiyatı 9.25 TL
Sayfa Sayısı 206
Boyutlar Roman Boy (13,5 x 21 cm)
Kategori(ler) Günceli Konu Alan Kitaplar | İlmi Kitaplar
Facebook
Twitter
Facebook
Satış Dışı 925TL

Resulullah (s.a.v. ) şöyle buyuruyor:
"Kıyamet kopmadan önce şu altı olayı bekle!
1- Ölümümü
2- Beytu'l-Makdis'in fethedilmesini
3- Kırıp geçirecek olan Mutan salgınını, ki o koyun sürüsünü kırıp geçiren bir salgın misali sizi kırıp geçirecektir.
4- Mal varlığının aşırı şekilde artması. Siz, herhangi birine çıkarıp 100 altın verseniz bile adam, bunu azımsayarak size karşı öfke dolu olduğu halde kinini hep sürdürecektir.
5- Bunun peşinden öyle bir fitne baş göstecek ki, Arap toplumundan kimseyi dışta bırakmaksızın hepsini içine alacaktır.
6- Sonrasına ise sarı ırk mensubu (Bizans ile) aranızda bir barış olacak. Nihayetinde size ihanet ederek, size karşı seksen bayrak altında ayaklanacaklar. Bu seksen bayrağı taşıyan her komuta merkezinin emrinde de 12 bin kişiden oluşan bir büyük ordu ile saldırıya geçeceklerdir." (Buhari, 3179)